Ván Ép Coppha Phủ Phim 1220x2440x17mm Premium Form

VÁN ÉP COPPHA PHỦ PHIM

  • MSP: COPPHA-PP-17PRI
  • Quy cách: 1220x2440x17mm
  • Tiêu chuẩn: Premium Form