Ván Ép Coppha Phủ Phim 1220x2440x21mm Premium Form

VÁN ÉP COPPHA PHỦ PHIM

  • MSP: COPPHA-PP-21PRI
  • Quy cách: 1220x2440x21mm
  • Tiêu chuẩn: Premium Form