Ván Ép Coppha Phủ Phim 1220x2440x12mm Prime Form

VÁN ÉP COPPHA PHỦ PHIM

  • MSP: COPPHA-PP-12PRE
  • Quy cách: 1220x2440x12mm
  • Tiêu chuẩn: Prime form