Vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật là gì ?

Vải địa kĩ thuật là loại vải có tính thấm, khi sử dụng lót trong đất nó có khả năng phân cách, lọc, bảo vệ, gia cường và thoát nước. Loại vải này thường được sản xuất từ polypropylene hoặc polyester và được sử dụng nhiều trong các ngành kĩ thuật như thủy lợi, giao thông, môi trường….. Tùy theo hợp chất và cách cấu tạo, mỗi loại vải địa kĩ thuật có những đặc tính cơ lý hóa như sức chịu kéo, độ dãn, độ thấm nước, môi trường thích nghi …..khác nhau.

Vải địa kỹ thuật không dệt:

Là tấm vải gồm các sợi xơ liên kết với nhau không bằng hình thức dệt, đan sợi mà dùng phương pháp xuyên kim để liên kết không định hướng các sợi xơ với nhau.

Từ các sợi xơ rất mảnh, qua quá trình xuyên kim các gai móc trên kim sẽ kéo, móc sợi xơ lên xuống tạo thành liên kết chặt chẽ giữa các sợi xơ