Dây thít nhựa

0 Đánh giá  |  Để lại đánh giá

Thông số các loại dây thít nhựa (dây lạt nhựa, dây rút nhựa) như sau:

Dây thít 10 cm: 3×100 mm – 1000 chiếc/túi
Dây thít 15 cm: 4×150 mm –  500 chiếc/túi
Dây thít 20 cm: 4x200mm –    500 chiếc/túi
Dây thít 25 cm: 5×250 mm – 250 chiếc/túi
Dây thít 30 cm: 5×300 mm-  250 chiếc/túi
Dây thít 40 cm: 8×400 mm – 250 chiếc/túi
Dây thít 50 cm: 10×500 – 100 chiếc/túi

Danh mục:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dây thít nhựa”

This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×